Article: estratègies de gestió emocional per a mestres i professors

En l’actualitat, els professionals de l’educació es troben exposats a situacions d’estrès, que els poden dificultar l’exercici de la seva feina i alhora, interferir en la seva vida personal. Els mestres i professors estan considerats un dels col·lectius més vulnerables on l’estrès i l’esgotament professional són algunes de les conseqüències de la falta de revisió i acompanyament a la tasca educativa.

Els reptes que presenta l’exercici professional dins del món educatiu posa en contacte a mestres i professors amb la seva pròpia vulnerabilitat com a professionals i com a persones, atès que diàriament es troben amb situacions complexes i difícils de gestionar

 • Dinàmica dels centres (volum d’alumnat, baixes laborals…).
 • Situacions conflictives dins l’aula.
 • La relació amb les famílies.
 • Situacions de risc social en la que es troben infants i adolescents.
 • Discrepàncies en les orientacions pedagògiques.
 • Relacions amb l’equip professional.
 • etc…

Des de CreaEspai, entenem que la cura, el suport i l’acompanyament de mestres i professors, tenen a veure amb tres aspectes interdependents:

 • Aspectes que tenen a veure amb el coneixement, reciclatge professional, formacions, jornades, entrenament en noves tècniques…
 • Aspectes que tenen a veure amb l’autoconeixement, obtenir recursos per a l’anàlisi personal, entrenar-se en l’autoobservació i l’escolta interna. Espais per a gestionar l’emocionalitat.
 • Aspectes que tenen a veure amb el parar i desconnectar, disposar d’espais personals que no estiguin impregnats de la nostra feina.

En el present article, ens centrarem en els aspectes que tenen a veure amb l’autoconeixement i l’anàlisi personal. Així doncs, de la mateixa manera, que una modista ha de conèixer molt bé el funcionament de la seva màquina de cosir, els professionals de la relació amb la infància i l’adolescència, hem de conèixer molt bé el funcionament de la nostra principal eina de treball, és a dir nosaltres mateixos, tenint en compte que treballem a partir de la relació i el vincle, quan millor ens coneixem a nosaltres mateixos, millor podem acompanyar als altres, construint relacions vinculars més sanes i nutritives que facilitin el creixement personal propi i el de les persones amb qui treballem.  

Acompanyar i donar estratègies per afrontar la tasca educativa des de l’apoderament personal i la consciència és un dels principals objectius de l’Espai acompanyament, revisió i suport per a mestres i professors.

COM PROMOVEM L’AUTOCONEIXEMENT?

Posant atenció a la pròpia “MOTXILLA” personal i professional:

 •  Revisant creences i judicis interns. Observant quin paper juguen a la nostra vida i com condicionen el nostre posicionament personal i professional.
 • Fomentant l’escolta interna i externa. Escoltar les nostres emocions i donar resposta a les nostres necessitats són actituds essencials per captar i entendre les dels altres.
 • Posant consciència a la pròpia gestió emocional. Observant com ho faig, em deixo sentir les emocions o me les jutjo? Difícilment podrem acompanyar emocionalment als nostres infants i adolescents, si primer no comencem per nosaltres mateixos.
 • Posant atenció sobre l’estil de comunicació. Observar des d’on em comunico i revisar com em situo davant dels altres.
 • Revisant quins són els límits de la meva intervenció La meva tolerància a la frustració i com gestiono les situacions d’incertesa i de conflicte.
 • Observant les pròpies resistències. Sobretot les que tenen a veure amb el canvi i el perdre el control. Sovint quedar-se instal·lat en la queixa és una de les resistències més comunes.

A les sessions de treball, revisem i acompanyem aquests aspectes, a partir de les situacions concretes que aporta cada professional, posant consciència i atenció a l’esfera emocional, per ampliar la mirada sobre aquells aspectes personals que poden estar interferint en el desenvolupament de la nostra tasca professional i en la nostra salut emocional.

TREBALLEM EN DOS FORMATS:

 • Sessions individuals.
 • Sessions grupals.

ELS BENEFICIS:

 • Té caràcter preventiu i reparador i els seus efectes són terapèutics.
 • Promou l’autocura professional, l’autoconeixement i la gestió emocional, actuant preventivament sobre l’esgotament professional (burnout).
 • Promou nous coneixementshabilitats i competències professionals que reverteixen de manera molt positiva en la tasca professional i en la salut emocional.
 • Possibilita generar noves alternatives d’intervenció educativa.
 • Ajuda a sortir de la queixa i a reformular-la de manera més creativa i eficaç.
 • Permet expressar-se lliurement i sentir-se escoltat sense judici, atès que es dóna en un espai de contencióseguretat confidencialitat.  

Com més consciència tinguem sobre l’impacte emocional que té en nosaltres el desenvolupament de la nostra tasca professional, més consciència tindrem de la nostra pròpia vulnerabilitat, i és des d’aquesta consciència que podem connectar amb la necessitat de tenir cura de nosaltres mateixos i disposar d’un espai propi on poder pararpensar i reflexionar sobre la nostra tasca professional.

T’hi animes??

AUTORA: Laia Piqué

Si desitges rebre MÉS INFORMACIÓ sobre les sessions individuals o grupals de l’Espai d’acompanyament, revisió i suport per a mestres i professorsCONTACTA amb nosaltres.

2017-09-18T11:38:46+00:00 07 / 03 / 2017|Articles|