Saps què és la mediació familiar?

La mediació és una eina que ajuda i facilita a les persones que us trobeu en una situació de conflicte familiar, a trobar noves estratègies de resolució de conflictes que us possibilitin arribar a acords comuns, obrint la porta a noves vies de comunicació, que facilitin el canvi i el creixement personal.

Des de la vessant de la mediació transformativa, posem l’accent en el propi procés de la mediació, fomentant habilitats personals que us ajudin a connectar amb les pròpies necessitats i les de l’altre, preservant així les vostres relacions personals i els vincles afectius.

És una oportunitat excel·lent per observar quina és la dinàmica relacional que opera per sota el conflicte, sense entrar en la culpabilització, sinó ajudant-vos a que reconegueu la pròpia responsabilitat en la creació i manteniment del conflicte existent. Posem l’èmfasi no tant en el propi conflicte, sinó en la construcció que cada persona fa del propi conflicte.

Els principis bàsics de la mediació són: voluntarietat, confidencialitat, imparcialitat i neutralitat, responsabilitat individual.

Com funciona?

 • Una primera entrevista d’exploració del conflicte familiar i en la que acordarem quines són les qüestions que voleu tractar en relació al conflicte. Acordarem també el número de sessions aproximat i la periodicitat d’aquestes.
 • Cada una de les parts té dret a donar per finalitzat el procés de mediació en el moment que consideri oportú.

Què pots esperar de l’espai?

 • Assessorament, suport i orientació.
 • Escolta, respecte i confidencialitat.
 • Un espai de contenció, seguretat i confiança que us permetrà expressar-vos lliurement i sentir-vos escoltats/des sense judici.
 • Experimentar i explorar noves estratègies de resolució de conflictes i noves vies de comunicació que us possibilitin arribar a acords comuns.
 • Confrontació d’aquelles resistències o actituds que us poden estar interferint alhora d’avançar en el procés de mediació i la possibilitat d’arribar a acords comuns.

Les situacions de conflicte que atenem tenen a veure amb el sistema familiar:

 • Processos de separació de parella.
 • Pla de parentalitat.
 • Guarda i custòdia dels fills/es.
 • Règim de visites.
 • Conflictes entre pares i fills adolescents.
 • Conflictes entre germans, conflictes de comunicació.

Si et trobes en una situació de conflicte familiar i vols més informació sobre aquest servei, pots contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte de la nostra web CLICANT AQUÍ

Coordina:

Laia Piqué, terapeuta gestalt, mediadora familiar, treballadora social, supervisora d’equips de l’àmbit socioeducatiu. Professora de la Universitat de Barcelona-IL3. Especialitzada en prevenció del maltractament infantil i acompanyament a famílies, infància i adolescència.