Núria Gros

Trajectòria vital i professional

Vaig iniciar el meu camí professional dins el món de l’educació social però ràpidament vaig descobrir que la meva vocació es dirigia cap a la pedagogia i la descoberta de les diferents pedagogies existents.

Després de diverses experiències dins l’acompanyament a la infància, primer des de la Pedagogia Montessori i posteriorment dins el marc de l’educació lliure. Actualment assessoro projectes socioeducatius i famílies que vulguin acostar-se al marc de l’acompanyament respectuós.

L’experiència d’acompanyar la infància des de l’acceptació i el respecte m’ha requerit un treball d’autoconeixement i aprofundiment personal que m’ha ajudat a estar més present i disponible. El contacte amb els infants m’ha permès autoobservar el meu propi procés de criança i créixer a nivell personal.

L’aspecte que més m’agrada de la meva professió és “Créixer mentre acompanyo a créixer”. Per això, entenc la meva feina des d’un sentit bidireccional: donar i rebre, ja que qualsevol tasca que impliqui el contacte amb l’altre, sigui adult o infant, comporta aquest tipus de relació.

La meva voluntat principal és propiciar espais on tant els infants com els adults puguin trobar el seu lloc, sentir-se acceptats i respectats i on l’experiència i l’espai comú permeti el desenvolupament genuí de cada una de les persones.

Formació i experiència

  • Diplomada en Educació Social. Universitat de Barcelona.

  • Llicenciada en Pedagogia. UNED.

  • Formació en Teràpia Gestalt. Institut Integratiu.

  • Postgrau en Gestalt Infantil. Institut Integratiu.

  • Especialista en Pedagogia Sistèmica. Institut Gestalt.

  • Formació en Criança ecològica i prevenció psicosocial. Escuela Española de Terapia Reichiana.

  • Guia Montessori (3-6 anys). AMI (Asociación Montessori Internacional).

  • Activació a El León Dormido. Mauricio y Rebeca Wild.

Veure més informació a Linkedin