Qui som?

“No només es important aprendre a fer, aprendre a aprendre i aprendre a conviure, sinó també aprendre a Ser.” Claudio Naranjo

CreaEspai, és un projecte interdisciplinari que actua a nivell preventiu oferint serveis i recursos socioeducatius, dirigits a famílies i professionals. El nostre objectiu principal és promoure el desenvolupament d’infants i adolescents de manera sana i nutritiva, per això també oferim acompanyament i recursos a les famílies i professionals que treballen amb ells atès que formen part del mateix sistema. L’essència del nostre treball es nodreix de la mirada de la pedagogia sistèmica, la gestalt i l’acompanyament respectuós a la infància i adolescència.

Els nostres àmbits d’intervenció tenen una doble vessant, per una banda els serveis dirigits a famílies:

  • Sessions individuals i grupals d’acompanyament familiar.

  • Mediació familiar transformativa.

  • Teràpia Gestalt (individual i parella).

  • Tallers i xerrades.

I per altra banda, els serveis dirigits a professionals:

  • Servei de suport, supervisió i cura per a professionals.

  • Teràpia Gestalt.

  • Tallers i xerrades.

La forma de treballar de CreaEspai es caracteritza per partir d’una mirada respectuosa, holística i integradora, a l’hora d’acompanyar els processos humans.