Servei d’acompanyament terapèutic per a infants i adolescents

“Igual que les plantes, els nens necessiten un sòl fèrtil i un clima favorable per poder créixer i desenvolupar totes les estructures que, al seu propi ritme, produiran els fruits que corresponen a la seva naturalesa”. Rebeca Wild

Què és l’Acompanyament terapèutic per a infants i adolescents?

Dins l’espai d’acompanyament terapèutic oferim diversos serveis la finalitat dels quals és acompanyar a infants i adolescents que presenten dificultats derivades de circumstàncies familiars o de l’entorn. L’enfocament del servei es basa en la sistèmica, la gestalt i l’acompanyament respectuós a la infància i adolescència.

Els serveis que oferim són:

Sessions de Teràpia Gestalt per a adolescents

Es tracta d’un espai d’atenció individual per adolescents que presenten dificultats de gestió emocional, gestió de la frustració, límits, hàbits, control d’impulsos, dificultats de relació amb els adults i els seus iguals… derivades de circumstàncies familiars i/o de l’entorn i que poden estar alterant l’equilibri emocional de l’adolescent i la seva família.

Treballem a partir de tècniques gestàltiques, el joc lliure, l’expressió creativa amb tècniques d’artteràpia que permeten als adolescents prendre consciència de les seves emocions i obtenir nous recursos per a gestionar-les, permetent un reequilibri de la seva salut emocional.

Dirigit a adolescents d’11 a 18 anys.

Teràpia del joc per a infants

La teràpia del joc està pensada per a infants d’entre 3 i 10 anys que presenten dificultats emocionals, de relació, d’hàbits, de límits… i necessiten un espai de contenció i acompanyament per a poder expressar el seu camp emocional de manera espontània, a través dels seus llenguatges (l’art, el moviment, la creativitat…) i expressió natural (el joc lliure).

Aquest espai de joc i expressió permet que l’infant pugui restablir el seu equilibri emocional de manera respectuosa, sense forçar els seus ritmes i processos.

Demana més informació