Servei d’acompanyament familiar

“Si voleu el bé dels vostres fills, haureu de voler el vostre. De fet, si canvieu, també ells canviaran. Pensant en el seu futur, heu d’oblidar-los per un temps i pensar en vosaltres mateixos… Només coneixent-nos a nosaltres mateixos podem veure als altres”. G.I.Gurdjieff

Què és l’Acompanyament familiar ?

Dins l’espai d’acompanyament familiar oferim diversos serveis i recursos, la finalitat dels quals és atendre a totes aquelles famílies que us trobeu davant de reptes i dificultats a l’hora d’acompanyar als vostres fills i filles. L’enfocament del servei es basa en la sistèmica, la gestalt i l’acompanyament respectuós a la infància i adolescència.

Els serveis que oferim són:

Sessions individuals d’acompanyament familiar

Sessions dirigides a mares, pares i cuidadors principals on rebre acompanyament, orientació i assessorament sobre les dificultats i dubtes que us sorgeixen en el vostre dia a dia a l’hora d’acompanyar als vostres infants i adolescents: Com i quan he de posar límits? Com acompanyo les emocions i gestiono les meves? Com puc acompanyar i gestionar els conflictes? Com em puc comunicar i relacionar de manera més sana i respectuosa amb els infants i adolescents?

Un espai on poder adquirir nous recursos i aprenentatges, resoldre dubtes i rebaixar la por i l’angoixa.

Demana més informació
Grup terapèutic

Grups d’acompanyament familiar

Espai grupal per a famílies, on treballem a partir de posar en comú els dubtes i les dificultats que us sorgeixen durant l’exercici de la vostra maternitat i paternitat: acompanyament emocional, vinculació, gestió de conflictes i agressivitat, límits, comunicació, sexualitat…

Un espai on obtenir noves eines i recursos per acompanyar als vostres fills i filles, aprendre els uns dels altres, en un entorn segur i d’aprenentatge compartit, que facilita  percebre la pròpia realitat familiar des d’una mirada més amplia i tranquil·litzadora.

El grup promou la cura i el benestar de la família, així com, l’autoconeixement i el treball personal.

Demana més informació

Mediació Familiar Transformativa

A les sessions de mediació familiar transformativa, us acompanyem perquè les persones que us trobeu en una situació de conflicte familiar pugueu trobar noves estratègies de resolució de conflictes que us possibilitin arribar a acords comuns, que preservin les vostres relacions personals i vincles afectius. Obre noves vies de comunicació, que possibiliten el canvi i el creixement personal.

Les situacions de conflicte que atenem tenen a veure amb el sistema familiar:
processos de separació de parella, guarda i custòdia dels fills, règim de visites, conflictes entre pares i fills adolescents, conflictes entre germans, conflictes de comunicació, etc.

Demana més informació

Teràpia Gestalt (individual i parella)

Espai terapèutic dirigit a adults que estigueu passant o hagueu passat per una etapa de crisi personal i/o de parella i vulgueu entrar en un procés d’autoconeixement, canvi i transformació.

Un espai d’acompanyament sense judici per a poder ser, sentir, expressar-te i escoltar-te per a poder aprofundir i ampliar la teva consciència, agafant la responsabilitat de la teva pròpia vida en l’aquí i ara, restablint d’aquesta manera el teu equilibri emocional.

Demana més informació

Tallers i xerrades

Dirigits a famílies que vulguin obtenir recursos educatius. Permeten la introducció a temes concrets de l’acompanyament als infants i adolescents des de la mirada de les noves pedagogies. La metodologia que seguim facilita l’aprenentatge i la integració teoricopràctica dels continguts treballats a les sessions, atès que treballem a partir d’un format vivencial i experiencial.

Temàtiques concretes:

 • Introducció a l’acompanyament respectuós.

 • Etapes de desenvolupament i necessitats bàsiques.

 • Acompanyament emocional.

 • Aprenentatge actiu i vivencial.

 • Límits, llibertats i normes.

 • Vinculació i pertinença.

 • Autonomia i autorregulació.

 • Comunicació.

 • Interacció lúdica, importància del joc.

 • Conflictes i agressivitat.

 • Introducció a la mirada sistèmica en l’educació.

 • Sexualitat infantil.

 • Les adaptacions.

 • El paper de l’adult.

 • El nen/a interior.

 • Indicadors de risc i mirada sistèmica.

 • Transmissió del patró intergeneracional.

Demana més informació