Servei d’assessorament, supervisió i cura per a professionals

“Conegui totes les teories. Domini totes les tècniques, però quan toqui una ànima humana sigui només una altra ànima humana”. Carl. G. Jung

Els serveis que oferim són:

Servei de suport, supervisió i cura per a professionals

Espai que promou l’autoconeixement i la gestió emocional, permetent recuperar la confiança en els propis recursos i incorporar-ne de nous, actuant a nivell preventiu de l’esgotament professional, burnout

A les sessions us acompanyem a explorar i analitzar situacions i casos concrets derivats de la vostra esfera professional, posant consciència i atenció a l’esfera emocional, per ampliar la mirada sobre aquells aspectes personals que us poden estar interferint en el desenvolupament de la vostra tasca professional i en la vostra salut emocional.

Espai d’acompanyament, revisió i suport a la tasca que promou la millora de coneixements i competències professionals, que permeten analitzar, sistematitzar i millorar les metodologies de treball i cercar noves estratègies d’intervenció més efectives.

Dirigit a professionals de la relació amb la infància, l’adolescència i les famílies: mestres, professors, pedagogs, educadors socials, treballadors socials, mediadors, integradors socials, monitors…

Beneficis:

 • Té caràcter preventiu i reparador i els seus efectes són terapèutics.

 • Promou l’autocura professional, l’autoconeixement i la gestió emocional, actuant preventivament sobre l’esgotament professional (burnout).

 • Promou nous coneixements, habilitats competències professionals que reverteixen de manera molt positiva en la tasca professional i en la salut emocional.

 • Possibilita generar noves alternatives d’intervenció social i educativa.

 • Ajuda a sortir de la queixa i a reformular-la de manera més creativa i eficaç.

 • Permet expressar-se lliurement i sentir-se escoltat sense judici, atès que es dóna en un espai de contenció, seguretat i confidencialitat. 

Com funciona?

Oferim tres modalitats de treball en funció de la vostra necessitat i preferència com a professionals:

 • Sessions individuals (sessions a convenir).
 • Sessions grupals (consulta dates i horaris):
  – Grup per a mestres i professors.
  – Grup per a professionals de l’àmbit socioeducatiu.
 • Supervisió Institucional i d’equips professionals (sessions a convenir amb cada centre).
Demana més informació

Tallers i xerrades:

Dirigits a centres educatius, entitats i institucions de l’àmbit socioeducatiu que vulguin obtenir recursos educatius. Permeten la introducció a temes concrets de l’acompanyament als infants i adolescents des de la mirada de les noves pedagogies. La metodologia que seguim facilita l’aprenentatge i la integració teoricopràctica dels continguts treballats a les sessions, atès que treballem a partir d’un format vivencial i experiencial.

Temàtiques concretes:

 • Introducció a l’acompanyament respectuós.

 • Etapes de desenvolupament i necessitats bàsiques.

 • Acompanyament emocional.

 • Aprenentatge actiu i vivencial.

 • Límits, llibertats i normes.

 • Vinculació i pertinença.

 • Autonomia i autorregulació.

 • Comunicació.

 • Interacció lúdica, importància del joc.

 • Conflictes i agressivitat.

 • Introducció a la mirada sistèmica en l’educació.

 • Sexualitat infantil.

 • Les adaptacions.

 • El paper de l’adult.

 • El nen/a interior.

 • Indicadors de risc i mirada sistèmica.

 • Transmissió del patró intergeneracional.

Demana més informació